Forståelse av HIV-behandlinger

Artikler kun for utdanningsformål. Ikke selvmedisiner. Kontakt legen din for alle spørsmål angående definisjonen av sykdommen og metoder for dens behandling. Nettstedet vårt er ikke ansvarlig for konsekvensene forårsaket av bruken av informasjonen som er lagt ut på portalen.

Forskere jobber fortsatt med en kur mot HIV, men det finnes flere medisinterapier som kan hjelpe hivpasienter til å leve lenge og fullt liv.